Khổ thân thanh niên, 2 xe giống nhau để gần thế là lấy nhầmKhổ thân thanh niên, 2 xe giống nhau để gần thế là lấy nhầm

Đang lơ ngơ dắt xe ra thì mấy ông chú ở đâu lao ra hô trộm túm lại, khóa tay khóa chân không nói được câu gì. Lúc bà mẹ ra gào ầm lên anh thả con tôi ra, nó lấy nhầm xe. Xe của nhà em bên cạnh. Cả khu cười bò vì thanh niên ngáo.

May thanh niên chưa bị đấm.

Bài học cho mấy ông trẻ, chơi ít thôi, uống nhiều nước vào, ra đường ngếu ngáo người ta đánh cho lại khổ.


Via: Hồng Ngọc