Lần đầu ra mắt nhà người yêu, gấu nhà em đãi hẳn món trứng chiên không đụng hàng!!!


Lần đầu ra mắt nhà người yêu, gấu nhà em đãi hẳn món trứng chiên không đụng hàng!!!

Ai đi đánh cầu lông mà thiếu vợt thì nói em cho mà mang về đánh nhé.

P/s: Thằng chồng mà chê ngược chê xuôi. Cầm vợt thẳng vào mặt là y bài. Không ngon cũng phải tấm tắc khen ngon chứ lỵ

Nguồn: Hưng Phan