Lưà trẻ trâu đi mua giấy lau mồm sensi + bóng bay 3 con sâu và cái kếtLưà trẻ trâu đi mua giấy lau mồm sensi + bóng bay 3 con sâu và cái kết

Sao bóng bay cháu mua 1 nghìn 2 quả mà bóng bay này đắt thế nhỉ?

P/s: Không biết cái thằng nào nghĩ ra cái trò khắm thế này nhờ :)) đã thế cắt cái quả tam giác cho thằng bé lại còn cắt lệch nữa cơ.


Via: Tam mao