Một khi mà đã thích là cái gì cũng có thể nhíc


Một khi mà đã thích là cái gì cũng có thể nhíc!!!

Hôm qua tao đi giao hình cho khách, vô tình được chiêm ngưỡng bộ sưu tập khủng , nghe nói mỗi con tầm 5tr mà ảnh có khoảng hơn 200 con.

Đúng là Đàn ông không lớn, chỉ có đồ chơi của họ là lớn lên thôi


Share: Nguyễn Chí Thành