Này thì hậu duệ mặt mâm ...Này thì hậu duệ mặt mâm. Vỡ tan cái iphone Xs max của tao rồi

Khá khen cho chang trai trẻ... tại hạ bái phục bái phục...
Tới việc để cái đập đá lên bàn tao còn phải cới sịp ra loat cho êm mà nhà mi dám hất luôn con IP thì bá quá rồi !Via: Ngọc Thiệp