Niềm trăn trở của chàng tài xế Grab


Niềm trăn trở của chàng tài xế Grab khi vô tình vớ được quả khách ngon, nhưng mà liệu có được quả “mối quen” hay là lại “anh zai mưa” như mọi bữa...


Có khi nào về chung một nhà. Váng khách em lượn từ phố này đến phố khác. Khi đến Chùa Láng thì thấy em có đánh rơi 1 cái hộp chắc bên trong cũng đồ quan trọng. Mình phi xe tới em ơi em làm rơi cái hộp nè. Em ấy cảm ơn dúi dụi. xin số điện thoại mình rủ đi ăn đi chơi và cả di xem phim nữa. Vắng khách nhưng em cảm thấy vui vì dc gặp em. Theo ae toi nên tiếp tục hay dừng lại.

khoai..