Nỗi lòng của người vợ bị chồng chê mồm thốiNỗi lòng của người vợ bị chồng chê mồm thối

Để con gái uống say là một tội lỗi.

Tắm rửa nằm ngửa bôi các thứ, các thứ chờ đi là về rồi còn chê bẩn, nay bà say bà bóc phốt.


Video: Hội cuồng nhạc DJ