Nồi niêu xoong chảo đầy đủ dành tặng cô dâu chú rểNồi niêu xoong chảo đầy đủ dành tặng cô dâu chú rể

Nhất cô dâu chú rể rồi nhé, không thiếu một thứ gì luôn. Ông cuối cùng còn tâm lí tặng luôn đôi chiếu cói mềm chỉ vì lo cô dâu chú rể nằm chiếu trúc nó thâm đầu gối...


[ Clip : Đàm Việt ]