Phải nói ẩm thực của Tàu Khựa làm rất tỉ mỉ và hấp dẫn!Phải nói ẩm thực của Tàu Khựa làm rất tỉ mỉ và hấp dẫn!

Người Trung Quốc rất coi trọng cuộc sống có đủ cơm ăn, áo mặc và đặc biệt là khi chế biến những món ăn họ đều làm rất cầu kì tỉ mỉ. Trong video dưới đây chúng tôi sẽ cho các bạn được mở rộng tầm mắt với món ăn đặc biệt của người Trung Quốc :))