Phát điên vì quá hâm mộ thần tượngPhát điên vì quá hâm mộ thần tượng

Hâm mộ hoặc thần tượng một ai đó là việc quá bình thường, nhưng hâm mộ đến độ sinh hoang tưởng phát điên nhập viện tâm thần thì thật sự đáng lo ngại...


[ Nguồn : VTC14 ]