Sen nào to gan quá, cho hoàng thượng ra trông nhà luôn thế này


Sen nào to gan quá, cho hoàng thượng ra trông nhà luôn thế này


Cẩn thận mèo dữ chứ không phải là cẩn thận chó dữ đâu nhé mọi người


Khách ế là biết vẫy khách luôn nhé :)


Khuôn mặt đang cáu bẩn và có thế tấn công bất cứ tên nào thích cà khịa 

Nguồn: Hóng