Soái ca ăn trộm tiền công đức của chùa giờ ra sao?Soái ca ăn trộm tiền công đức của chùa giờ ra sao?

Soái ca ôm hòm công đức mấy trăm triệu của chùa, giờ vi vu vào Sài Gòn hưởng thụ.

Đúng là tiền chùa ăn chơi quá.

Công nhân thanh niên này cáo thật... làm sao bắt để bắt đây, nó mang thùng là của nó. Tự mọi người bỏ tiền vào thôi, xong nó ôm đi. có trộm của ai đâu.kkkk.