Tán gái kiểu này bảo sao ngày càng đông các thanh niên FA


Tán gái kiểu này bảo sao ngày càng đông các thanh niên FA

Hi em, em ăn cơm chưa, em ăn cơm với gì đó, em đang làm gì đó, em ăn với thịt à?... sao em không ăn thịt, em ăn với canh à, em ăn với canh gì đó, sao vậy em, em bị hóc canh à, sao em không ăn cơm đi, ăn đi em, em mệt à, mệt không em... rồi lại hi em, rồi em ăn cơm chưa :))Share : gió