Team ninja đang ngày càng bành trướngTeam ninja đang ngày càng bành trướng

1 chị Ninja đã đáng sợ rồi, nay lại còn lập hẳn 1 team dàn hàng chặn đầu xe người ta thế này!!! Bóp còi xin nhường đường cũng mặc kệ luôn!

Đúng kiểu đường của chị mà ấy nhể!!!

P/s: Người ta đang bàn câu chuyện mà mất mấy ngày trời mới rình rập để hôm nay mang ra bàn tán thêm mắm thêm muối vào mà ông oto cứ cản người ta , thật là vô ý tứ, cứ để chị ý buôn dưa lê xong rồi các chị lại phân nhau đi rao tin :=))))


Nguồn: Kim Thư