Thanh niên đi học được thầy giáo ưu ái đặc biệt nhất tôi từng thấy


Thanh niên đi học được thầy giáo ưu ái đặc biệt nhất tôi từng thấy

Lớp nào cũng phải có một thanh niên cá biệt, dưng mà hình như thanh niên này hơi được thầy ưu ái thì phải.

Thanh niên này cũng không chịu kém đâu nhé
Ảnh: Duyên Nguyễn