Thanh niên ôm hòm công đức của chùa ( khoảng 300 triệu ) mất hút


Thanh niên ôm hòm công đức của chùa ( khoảng 300 triệu ) mất hút

Ngày hôm qua 30.9.2018 ở chùa Thái Ân, thôn Bùi Xá, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội có lễ cất nóc và dựng chuông.

Chàng thanh niên này rất năng nổ làm tất cả mọi việc và luôn chỉ đạo, làm việc sát cạnh trụ trì, ai ai cũng tưởng là đệ tử của thầy, thầy thì lại tưởng là người của công ty tình nguyện đến giúp đỡ.

Cậu ấy chỉ đạo khách tứ phương bỏ hết tiền công đức lớn vào 1 hòm (là hòm này cậu ấy tự mang đến), còn sai cả các phật tử khênh hòm vào bên trong.

Đến cuối buổi thì không thấy hòm công đức đâu, mọi người tá hỏa đi tìm, xem lại máy quay thì thấy cậu ấy đã ôm hòm công đức cất bước ra đi tự lúc nào.

Nguồn: Mai Linh