Thay Thế cover by 2 anh em song ca. Quá hay!Thay Thế cover by 2 anh em song ca. Quá hay!

Đúng là tài không đợi tuổi. Hát hay quá em ơi sau này có thể làm được Ca Sĩ đó. Ở VN chỉ cần cầm Mic lên là đã trở thành Ca Sĩ rồi.


Nguồn : Lâm Tấn Phát