Đừng có giành đồ của em!Đừng có giành đồ của em!

Mình rất yêu thích con trai nhưng bé gái đẹp và dễ thương thế này thì làm sao mà không cưng yêu sao được.


Via: Bé Cưng