Đúng là thanh niên tuổi trẻ tài cao, làm youtube vài năm giờ sắm luôn được cả bò cả ngựa rồi ...


Đúng là thanh niên tuổi trẻ tài cao, làm youtube vài năm giờ sắm luôn được cả bò cả ngựa rồi ...

Thực sự không quan trọng bạn ở đâu trên thế giới hoặc bạn làm gì, bạn chỉ cần có máy quay hoặc điện thoại di động, ghi lại một số video và tải nó lên YouTube và hưởng thôi :))


Share : Nguyễn Thành Nam