Đừng vì một phút bốc đồng rồi phải ân hận cả đờiĐừng vì một phút bốc đồng rồi phải ân hận cả đời

Không biết cứ lạng lách, đánh võng như điên khùng trên đường thế này để oai với ai mà cứ ra đường là phi...Bản thân mình khổ thì không nói đây lại còn báo hại người đi đường, người trong gia đình mình nữa :(

Hãy nhớ Một phút "Bốc Đồng" là Một đời "Bốc Cứt"