Các con nghiện đun băng vệ sinh đã dùng để uống lấy cảm giác phêChuyện dị có thật: Kinh dị đun băng vệ sinh để uống

Được biết, băng vệ sinh được sử dụng là những băng vệ sinh đã được dùng. Vì vậy nhưng con nghiện thường tìm đến những bãi rác để tìm kiếm thứ mình cần.

Sau khi lấy được băng vệ sinh đã qua sử dụng, họ sẽ đun sôi vật này với nước trắng và lấy nước để uống.