Cháy lớn tại toà nhà đang xây ở Hoàng Quốc Việt - Hà Nội


Cháy lớn tại toà nhà đang xây ở Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Ngay lúc này, cháy to toà nhà đang xây ở 100 Hoàng Quốc Việt, khói bốc nghi ngút!

Tình hình là mấy bác tầng dưới chỗ đang cháy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, hò hét cho mấy bác í xuống mà không ai nghe thấy..hicc


Nguồn: Lục Tuấn