Nỗi nhục lớn nhất của thằng đàn ông là đi ăn cắp chính đồng tiền của mình làm raNỗi nhục lớn nhất của thằng đàn ông là đi ăn cắp chính đồng tiền của mình làm ra

Đây là ví của tao và vợ tao, nó tịch thu hết lương của tao và để lại có mấy chục nghìn thôi. Hiện giờ nó đã ngủ say, tao có nên trộm vài tờ không?

Tao tính làm liều, nhưng chỉ sợ nó đếm kỹ rồi thì mai tao không biết giải thích như thế nào. Theo anh em tao nên làm gì...

P/s: Bất hạnh nhất...Là việc sau kết hôn phải ăn cắp những đồng tiền do mình làm ra..
Học cách xin lỗi cho qua chuyện dù đéo biết mình sai chỗ nào trong khi mình đúng đấy
Còn nhục hơn là thấy gái đẹp mà không đc nhìn ...
Nếu nhìn sẽ ăn combo hàng long thập bát vả 😂😂
Thôi tao ế tiếp đây