Tóm gọn các mỹ nhân đi đưa đồ còn không đội mũ bảo hiểmTóm gọn các mỹ nhân đi đưa đồ còn không đội mũ bảo hiểm

Xưa nay các nhà khoa học trên thế giới vẫn luôn đau đầu vì chưa thể tìm ra được biện pháp lí giải hiện tượng này, đó là khi càng cầm nhiều Lv xanh, ketamine hay methampheletamine C6H12O6... trong người, thì bản thân người ấy càng ghét đội mũ bảo hiểm thì phải.

Để rồi gặp phải chốt thì mới sml vậy thôi.


Nguồn: Hóng