Cái giá phải trả cho người đàn ông đi trộm chó


TRỘM CHÓ BỊ TÓM SỐNG TẠI XUÂN QUAN - VĂN GIANG - HƯNG YÊN.

Mới sáng ngày ra con giời đã hành nghề rồi, chắc hôm nay tổ nghề không phù hộ nên bị người dân tóm được và tất nhiên đối với trộm chó thì sml trước đã mọi việc tính sau.Đăng nhận xét

0 Nhận xét