Đây là lý do vì sao khi gia trì các thần chú vào nước luôn có tác dụng chữa bệnh


Đây là lý do vì sao khi gia trì các thần chú vào nước luôn có tác dụng chữa bệnh

Đây là lý do vì sao khi gia trì các thần chú vào nước luôn có tác dụng chữa bệnh . Thần chú của Phật là những Phạm Âm vi diệu chứa đựng ân phúc của ba đời mười phương chư phật nên khi tụng đọc lên sẽ làm thay đổi môi trường xung quoanh và đặc biệt là nước .


Đăng nhận xét

0 Nhận xét