Người đông nghẹt chờ mua Cơm Tấm Mai hơn 40 năm


Người đông nghẹt chờ mua Cơm Tấm Mai hơn 40 năm

Người đứng đông nghẹt chờ mua Cơm Tấm hơn 40 năm ở Sài Gòn. Quán cơm tấm Mai có địa chỉ 129 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4. Bán từ 14h đến 20h.