Phát thèm Dĩa Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm 70k tại khu Người Hoa lớn nhất Sài GònPhát thèm Dĩa Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm 70k tại khu Người Hoa lớn nhất Sài GònPhát thèm Dĩa Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm 70k tại khu Người Hoa lớn nhất Sài Gòn. Quán nằm ngay cầu Chà Và, nằm khu Quận 5 tập trung rất nhiều người Hoa ở khu vực này. Thời gian bán từ 17h - 0h

🍄 Địa chỉ: 53 Vạn Kiếp, P.13, Q.5, Sài Gòn
🍄 Giá: 70k (70,000 VNĐ)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét