Review lẩu Wang Wang số 6 Thượng Đình


Review lẩu Wang Wang số 6 Thượng Đình

Góc rì viuuuu
Điểm : 4/10
Lẩu Wang Wang số 6 Thượng Đình 99k bò và 139k có hải sản.
Mình đi 3 người chọn suất 139/pax
Ahuhu có mỗi 1 bạn nhân viên chạy lên chạy xuống, lấy bò thì tự nhiên còn lấy hải sản thì ới bạn ấy lên nhưng khổ nổi mỗi lần ới lên mặt bạn ấy đen xì xong lấy đồ kiểu đá thúng đụng nia. Nước lẩu lờ lợ, đồ thì cứng đá, mực thì đen xì tôm nhỏ xíu bở bùng bục. Thịt như thịt lợn ý. Ăn ghê cổ zã man.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét