Hết hồn cái hồn còn nguyênnnnnHết hồn cái hồn còn nguyênnnnn. Tai nạn rất ưh là tai nạn. Mọi người cẩn thận khi sử dụng các đồ điện nha. #namthu.

Chính xác luôn là Thư đang định quay clip hề hước ai ngờ sự cố nó xảy ra. Chứ Thư không dại dột lấy tính mạng ra mà câu like mà đùa với điện nè.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét