Khi mày là dân địa phương ...Ông Thịnh chơi kì quá, lần sau chạy nhớ nhắc đồng đội với, chứ khâu chuẩn bị ông nhanh quá làm mọi người ngơ ngác, hay ông an gian với đèn báo


Đăng nhận xét

0 Nhận xét