Mày định đùa tao đấy hả senMày định đùa tao đấy hả sen
Trời ơi biểu cảm gương mặt lúc mẻ hóng kìa, thấy cưng bao nhiêu..đến lúc mẻ nóng thì ngược lại :))


Đăng nhận xét

0 Nhận xét