Ai muốn có một cái kết đẹp hơn giống như tôi khôngAi muốn có một cái kết đẹp hơn giống như tôi không

Người không thấy không có lỗi. Nhưng ông trời sẽ thấy những điều tốt đẹp bạn làm. Chúc bạn luôn luôn hp và may mắn


Đăng nhận xét

0 Nhận xét