Đang lúc gấp thì tự nhiên xe không đề được mới đauĐang lúc gấp thì tự nhiên xe không đề được mới đau

Trước cửa Chùa Khánh An, QL.1A Quận 12 Đang đề pa gặp xe không nổ. Xe độ nhưng Phật không độ rồi. Giờ thì mãi bên nhau bạn nhé.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét