Cái này người ta gọi là ngu hết phần người khác đây nàyCái này người ta gọi là ngu hết phần người khác đây này

Ngu thì tự chịu đi chứ thế này có khi hại người khác phải mang họa. Nên tước bằng lái vĩnh viễn chứ phạt hành chính thì quá là nhẹ với những trường hợp như vầy. Nếu tài xế xe tải không thắng kịp, thì tài xế xe tải đi tù, vợ con nheo nhóc rồi


Đăng nhận xét

0 Nhận xét