Câu cá không nhất thiết phải đến ao hồCâu cá không nhất thiết phải đến ao hồ

Cá ở cống dân sinh toàn xà phòng, nước thải sinh hoạt có khi còn cả bể phốt chảy ra nhé, làm sao so với cá sông, cá hồ, cá ao, hãy mua hoặc tự câu về ở cống ăn thử xem :)))


Cá này câu về thả vài năm chưa chắc hết kim loại nặng nhỉ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét