Chủ nhà bảo : Chó nhà hiền lắm chưa căns ai bao giờChủ nhà bảo : Chó nhà hiền lắm chưa căns ai bao giờ.

Lần sau bố bạn mời thì tao cũng đéo đến chơi với mày nữa đâu nhé kkkkk


Mấy ông bạn được 1 phen hết hồn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét