Chuyển làn đường như vậy là sai rồi, còn hùng hổ đòi chém ngườiChuyển làn đường như vậy là sai rồi, còn hùng hổ đòi chém người

Sao không xuống xem nó dám chém không. Mặt tái dại tưởng ăn thịt người là dễ à. Đi chuyển làn không xi nhan ý thức như đã như cứt còn đòi bày đặt giang hồ.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét