Có những cô gái chỉ cần nghe giọng nói cũng biết là xinhCó những cô gái chỉ cần nghe giọng nói cũng biết là xinh.

Có một số ý kiến rằng cô gái chỉ làm màu nhưng với tôi thì tôi đéo cần biết là cô ấy có làm mầu hay không... nhưng vẫn còn hơn mấy thánh éo làm đc gì.. ngồi đấy mà sàm.

Nhớ ngày xưa mẹ tôi đi bán rau . Cả xe rau đầy đi bộ cả năm cây số mà bán được có bảy ngàn đồng .Hôm nào nhiều nhất là được mười năm ngàn .Ôi mẹ tôi vất vả vì các con nhiều rồi...


Đăng nhận xét

0 Nhận xét