Con gái không cần người đẹp trai hẳn..nhưng nhất định phải là người mà họ thích...Con gái không cần người đẹp trai hẳn..nhưng nhất định phải là người mà họ thích...


Cao thì xém thừa. Đẹp trai thì xém thiếu v mà vẫn ế. Thế mới tài :v

Đăng nhận xét

0 Nhận xét