Góc Thuyết âm mưu để được trai ôm[ Góc Thuyết âm mưu để được trai ôm ]

Sống sao cho đời nó chán mình, chứ ai lại đi chán đời.

Cô gái này bước ra thành cầu đứng đó hàng giờ liền. Trên cầu biết bao người khuyên can, dưới sông thì 1 top thuyền bè trực chờ sẵn mà cô vẫm chây ì đứng đó. May là nhờ mấy anh đẹp zai cản phá thành công chứ không thì... )


P/s: Sống k có trách nhiệm với bản thân thì cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng. Để hàng trăm người bỏ công việc đến chỉ để khuyên ngăn mình. Hi vọng cô gái và bất cứ  ai có những hành động tương tự nên chấm dứt cái suy nghĩ đó trong đầu đi nhé

Cầu Lu, h. Bảo Thắng.

Share: Le Nam Khanh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét