Đỉnh cao của cúa lừa đến từ 2 em gái ninjaBẻ lái đi vào lòng người của hai em gái ninja :)))

Vẫn ngồi yên vị trên xe và chạy đi được. Thanh tịnh nhỉ

Mình cũng từng ngã xe hỏng cả đt vì bị 1 con ranh sv ktqd rẽ bố láo như vậy làm mình phải phanh gấp. Mả cha nó


lại còn cứ cười cơ mà. ô hài vl:)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét