Khi đi ô tô mà vẫn phải mặc áo mưa


Nếu nói định nghĩa xe mui trần thì đây mới là xe mui trần đúng nghĩa.

Còn những chiếc xe mui trần hiện đại phải gọi là mui xếp, hoặc mui xếp là đúng nghĩa.


Khi đi ê tô mà vẫn phải mặc áo mưa


nhà cũng mới sắm cái mui trần đúng nghĩa ngày chạy vài cuốc thế là đủ ăn đủ tiêu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét