Đm thằng 4 chỗ đi đừng kiểu nìn gì không biếtMá. Gặp tao là chủ tài xế xe khách. Bay xuống đấm zô cái mặt nó 1 cái rồi tính sau. Gọi cảnh sát đến xuất camera ra nc cho ra lẻ...đụ má. Chỉ chỉ cl què


Fb : Nữ Nhi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét