Mấy em trẻ trâu nhìn có thấy nhục dần không vậyMấy em trẻ trâu nhìn có thấy nhục dần không vậy

Nước ngoài đã không bốc đầu thì thôi
Đã chơi thì phải chơi nv nè
Mấy em trẻ trâu nhìn thấy thì bỏ đi mà làm người nhé đừng bát chiếc mà thêm nhục người ra kkkk


Đăng nhận xét

0 Nhận xét