Nhạc chế đi ăn nhậu thực tế mà vuiĐi ra đường nhìn gái đẹp nhìn gái đẹp là sẽ bị xui

Vậy lúc đó tao quay ngang xe của Ta nó quay ngược mất phương hướng là sẽ vô lề mà vô lề là vô nhà thương

Và tới lúc ta vô nhà thương bác sĩ nó sẽ chửi mình

Sao mày ngu như con bò Đầu m bự mà óc chùm nho

Đi ra đường là phải chơi đẹp mà chơi đẹp thì sẽ được chơi

Đẹp mà nó không cho chơi không thì ta 0 chơi đẹp

Nhưng mà ta chơi đẹp đẹp cỡ nào tao cũng được chơi

Mà nếu đúng dân chơi ta phải chơi cho nó đẹp

không chịu chơi thì nó dẹp mà nó dẹp mà nó dẹp nằm mơ mà chơi

Đang trong mùng nằm với vk vk nói hỏi chú mày là ai

Một câu hỏi đắng cay qua ngày mai còn thấy bực

Tôi mới hỏi câu này để tao bực là môi mày sưng


Đăng nhận xét

0 Nhận xét