Sang đường như một vị thần - xe máy gây họa cho Bác container !Sang đường như một vị thần - xe máy gây họa cho Bác container !

Chắc cần phải sửa đổi luật ai đi sai người đó chịu chứ thế này ngu dốt lại làm khổ người khác :((( Thấy tội cho bác tài.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét