Sinh ra để làm đầu bếp nhưng bố mẹ lại bắt đi cầm đầu thiên hạSinh ra để làm đầu bếp nhưng bố mẹ lại bắt đi cầm đầu thiên hạ

Sau khi chém xong nó hỏi có thấy đẹp và giá có mềm không đéo giám trả lời lệch sóng. Lệch sóng thì chắc mọi người cuingx biết chuyện gì sẽ sảy ra rồi nhỉ kkkkk


Có anh nào vào tiệm thằng này hô to cắt cho cái đầu 2 phân không nhỉ :)))

Đăng nhận xét

0 Nhận xét