Thế là đỡ phải thuê thợ tới đào cái câyThế là đỡ phải thuê thợ tới đào cái cây

Do cái thằng chạy xe máy đi ngu, làm lái xe cuống lên mới thế, thế mà nó ko bị gì, đi xe kiểu đấy chết vì ngu, đổ tội tại số


Đăng nhận xét

0 Nhận xét