Vũ Thị Khánh Huyền: Lé luôn1 đấm là thâm mắt 2 đấm là mắt thâm 3 đấm là thấy sao 4 đấm là lú luôn.... hú húcj lấy luôn trái tim e òi sao đây cute dễ thw dữ z qi chịu nỗi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét